Bijlagen

8. Investeringen

Staat van investeringen: Strategische investeringen

Totale investeringsopgave (krediet)

Investeringssaldo per 1 januari 2021

Planning 2021

Planning 2022

Planning 2023 en verder

Bedragen x € 1.000

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Uitgaven

Bijdr. derden

Wegenstructuur Eindhoven Noordwest

92.963

65.195

54.937

37.929

20.578

30.286

15.239

159

19.121

7.485

HOV2

46.964

37.794

8.386

5.099

1.792

2.685

330

211

6.264

2.203

HOV3

30.000

20.165

29.002

20.165

2.273

2.199

4.605

3.095

22.124

14.871

Stationsgebied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Strategische verwerving grond

48.340

-

45.861

-

18.526

-

14.500

-

12.835

-

Totaal strategische investeringen

218.267

123.155

138.186

63.194

43.169

35.171

34.674

3.465

60.343

24.559

Totaal vervangingsinvesteringen

683.553

158.842

516.495

106.173

114.570

28.108

154.008

18.282

247.916

59.783

Totaal investeringsplanning

901.820

281.997

654.681

169.367

157.740

63.278

188.682

21.747

308.269

84.341

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06