Bijlagen

1. Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens per 1 januari

2020

2021

2022

Sociale structuur:

Aantal inwoners

234.401

235.679

239.155

Inwoners < 20

45.861

45.755

45.182

Inwoners > 64 jaar

39.098

39.461

40.455

Inwoners 65 t/m 74 jaar

20.810

21.065

21.365

Inwoners 75-84 jaar

12.893

13.016

13.500

Inwoners 85 jaar e.o.

5.395

5.380

5.590

Aantal WW-uitkeringen

3.582

4.314

4.000

Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet1

6.245

6.476

6.845

Fysieke structuur:

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.892

8.892

8.941 2

Lengte wegen (in km)

931

946

950 2

Aantal woningen

112.779

114.348

116.595

Aantal bewoners per woning

2,08

2,06

2,05

% huurwoning

54

54

54

% eigen woning

46

46

46

1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen’ als ‘aantal verstrekte uitkeringen Participatiewet’.
2 Door een grenswijziging met Best komt er per 1 januari 2022 tussen de 40 en 50 hectare grondgebied bij. Het grootste deel hiervan (ongeveer 44 ha) ligt in Strijp in de wijk BA2.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06