Bijlagen

10. Subsidies

Begrotingssubsidies
Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald.

Subsidieontvanger

Taak-
veld

Subsidie 2021

(x €1.000)

Subsidie 2022
(x €1.000)

Economie

Stichting Eindhoven Marketing (EHV365) *

3.4

728

0

Stichting Glow

3.4

788

799

Federatie Eindhovense Carnaval

3.4

105

107

Stichting Intocht Sint Nicolaas

3.4

18

19

Stichting Lichtjesroute

3.4

89

92

Stichting 18 September

3.4

55

56

Stichting Fakkeltocht

3.4

2

20

Koningsdag

3.4

105

107

Onderwijs

Bibliotheek VVE in Bieb

4.3

953

972

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

4.3

105

110

Cultuur

Stichting Cultuur Eindhoven

5.3

22.295

22.607

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Week

5.3

210

213

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Awards

5.3

210

213

Design Academy Eindhoven inz. Graduation Show

5.3

105

107

Designmuseum/futurelab

5.3

500

500

Media

Stichting Omroep Eindhoven en omgeving

5.6

418

424

Groen en Recreatie

Trefpunt Groen Eindhoven

5.7

207

210

Brabants Landschap

5.7

20

20

Sociale basis

Stichting Vredesburo

6.1

24

24

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Bed Bad Brood)

6.1

701

711

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Project Toekomstperspectief)

6.1

590

598

WIJeindhoven

6.2

29.607

29.711

* Door het opzeggen van de reclameovereenkomst met Stichting Eindhoven Marketing stopt de subsidie na 2021. Het traject voor een nieuwe reclameovereenkomst vanaf 2022 loopt nog. Deze overeenkomst wordt met een andere stichting afgesloten.

Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)

Naam instelling

Gebouw-

gebonden kosten1

Waarvan verrekend

in huur2

Bijdrage

gemeente3

Lumens Dynamo

519

198

321

Muziekgebouw Eindhoven N.V.

2.703

1.870

833

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

820

263

557

Parktheater Eindhoven N.V.

2.094

657

1.437

Coöperatieve vereniging Natlab

597

237

360

Stichting Popei

363

155

208

Uit de Buurtfabriek

12

6

6

't Akkertje

23

11

12

Stichting Vluchtelingenwerk

59

49

10

1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw.
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De Raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06