Paragrafen

3a. Lokale heffingen

De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de burgers, bedrijven en
instellingen heel direct in hun portemonnee. Gemeentelijke heffingen staan dan ook sterk in de publieke en
politieke belangstelling. In deze paragraaf geven we een overzicht van de voorgestane wijzigingen met betrekking tot de gemeentelijke heffingen die van invloed zijn op de begroting 2022.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06